Försäljningsvillkor 3D-utskriftsservice WinterZone AB

WinterZone AB:s Försäljningsvillkor gäller från och med 2020-05-01.

WinterZone AB erbjuder utskriftsservice, nedan kallat tjänsten, av 3D-objekt, nedan kallat 3D-utskrifter till företag och privatpersoner, nedan kallat kunden. För tjänsten tillämpas WinterZone AB:s generella försäljningsvillkor med följande tillägg:


Utskriftsservicen innebär att kunden köper råmaterialet från WinterZone AB samt hyr maskintid inklusive operatör från WinterZone AB för att skriva ut 3D-utskrifter. Kunden tillhandahåller utskriftunderlaget i form av en 3D-fil i filformaten OBJ, STL eller 3DMF. Andra filformat kan efter överenskommelse med WinterZone accepteras mot tilläggskostnad för filkonvertering. Kunden ansvarar för att 3D-filen är korrekt, fullständig och felfri. WinterZone förbehåller sig rätten att avvisa utskriftsuppdrag om filen vid beredning eller utskrift visar sig innehålla fel. Upparbetad kostnad debiteras i dessa fall kunden. WinterZone tar inte ansvar för kundens användning av utskrivna 3D-modeller då WinterZone inte har kontroll över hur kunden använder 3D-modellerna.

1.0 Generella råd om 3D-utskrifter

1.1 3D-utskrifter har lägre hållfasthet än plastdetaljer framtagna med traditionella tillverkningsmetoder, 3D-utskrifter är anisotropa, d.v.s. hållfastheten är lägre längs utskriftslagren än tvärs desamma. 3D-utskrifter skall därför inte användas för applikationer som utsätts för mekaniska laster. 3D-utskrifter har porös yta vilket gör dem olämpliga för kontakt med livsmedel då det är svårt att hålla utskrifterna rena och bakteriefria. Våra skrivare innehåller dessutom delar av mässing som inte är garanterat blyfria. Olika plastmaterial har olika tålighet mot temperatur och miljöfaktorer såsom kemikalier och UV-ljus. Rådgör med WinterZone AB om materialval om utskrifterna skall utsättas för miljöpåverkan.

1.2 3D-utskrifter har synliga lagerlinjer, dessa varierar med utskriftsupplösning, 3D-modelldesign och materialval. Vör vissa utskriftsgeometrier måste stödmaterial användas av tekniska skäl, vid dessa geometrier kan ytstrukturen påverkas. Kunden ansvarar för borttagning av stödmaterial om inte annat överenskommits.

2.0 Immaterialrätt

2.1 Kunden ansvar för immateriella rättigheter som exempelvis, men inte begränsat till; copyright, varumärkesskydd och patent på tillhandahållna utskriftsunderlag. WinterZone kan inte belastats för eventuella intrång immateriella rättigheter på av kunden tillhandahållet material. WinterZone AB äger copyright och övriga immateriella rättigheter på av kunden beställt konstruktions- eller designuppdrag, om inte annat skriftligen avtalats mellan WinterZone och kunden.